„Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha Jerzego Hasa – labirynt czy kłącze.


Rozdział I


WPROWADZENIE – LABIRYNT A KŁĄCZE
KULTUROWE ZNACZENIE LABIRYNTU

Pierwotna symbolika
Nić Ariadny
Labirynt w średniowieczu
Barok i manieryzm
Motyw labiryntu w literaturze – przykłady
KŁĄCZE – DELEUZE I GUATTARI
Zasady kłącza, według Deleuze’a i Guattari’ego
Kim jest nomada?
REFLEKSJA NA TEMAT SZTUKI I ŚWIATA
Artysta – nomada
Realizacje typu kłącze
Internet
Książka
Film

Rozdział II

ARTYSTYCZNE CREDO HASA
Formuła kina poetyckiego
Sanatorium pod Klepsydrą – próba odczytania filmowego kodu
TRUDNA PRZEPRAWA – DROGA JÓZEFA W SANATORIUM
Poszukiwanie „króliczej nory”
Przenikanie i znikanie
Igraszki z czasem
Wstęga Moebiusa
Droga wtajemniczenia
W państwie śmierci

Rozdział III

ZAPLĄTANI W NIĆ ARIADNY
Pętla – opowieść o życiu pijaka
Rękopis znaleziony w Saragossie – nowa twarz Hasa
Kompozycja szkatułkowa
Plecionka zdarzeń
Rękopis
ŚWIATY JERZEGO HASA
Rupieciarnia
Tajemniczy ornament: scenografia a fabuła i narracja
Studium przedmiotu
Kres człowieka

Zakończenie

Dlaczego labirynt?
Dlaczego kłącze?
lalkarz – Pan de Voss
demiurg – Ojciec
Podsumowanie


Mechanizm komunikowania emocji za pomocą gry aktorskiej i onirycznych środków wyrazu w filmie „Pętla” Wojciecha Jerzego Hasa.


WSTĘP
W głąb króliczej nory

I. HŁASKO I JEGO „PIERWSZY KROK W CHMURACH”

  1. Analiza powieści Hłaski
  2. Porównanie świata powieści do świata filmowego Hasa, zbadanie typów narracji oraz określenie form ekspresji.

II. W REKWIZYTORNI HASA

  1. Próba określenia znaczenia surrealistycznych symboli, powiązanie ich treściowo i logicznie.
  2. Rola ekspresjonizmu w kształtowaniu się rzeczywistości filmowej.
  3. Wyszukanie wizualnych akcentów.

III. CO OŻYWIA ŚWIAT „PĘTLI”?

  1. Kreacja ogólna bohatera, jego portret psychologiczny.
  2. Środki ekspresji, jakimi dysponuje postać (Kuba), stany ludzkiego ducha, jakie udaje mu się zobrazować.
  3. Psychologizm bohatera – Oniryzm a śmierć.

VI. ZAKOŃCZENIE
Świadectwo Alicji a sen Kuby