RESTful WebAPI dla technologii Java • Wprowadzenie
  • Opis wzorca: Richardson Maturity Model
  • Narzędzia
  • Gotowe REST API
  • Założenia projektu
 • Rozdział I –Poziomy dojrzałości API
  • Przykład: Aplikacja „Hello World”
  • Level 0: SWAMP OF POX
  • Level 1: RESOURCES
  • Level 2: HTTP METHODS
  • Level 3: HYPERMEDIA CONTROLS
 • Rozdział II –Zapis informacji w bazie danych
  • Założenia projektu a metoda utrwalania danych.
  • Model danych oparty o ORM
  • Reprezentacja relacji w REST API
  • Obsługa wyjątków
 • Rozdział III –Przeglądarkowa aplikacja Web, jako warstwa widoku.
  • Wybór medium dla aplikacji
  • Szablony HTML5 -Spring Thymeleaf
  • Manipulacja DOM przy pomocy jQuery

JAVA EE System ewidencji kompetencji pracownika


Widok aplikacji w przeglądarce

1.Cel i zakres projektu
1.1.Wstęp: środowisko pracy, założenia aplikacji
1.2. NetBeans – start !
a) Maven
b) GlassFish
c) Czas na dane – MySQL

2.Założenia projektu
2.1.Wprowadzenie do modelu danych
2.2.Opis funkcjonalności oferowanej przez aplikacje
a) Uprawnienia poszczególnych użytkowników
b) Wyszukiwanie
c) Bezpieczeństwo aplikacji
d) Opis warstwy widoku
2.3.Zmiana wymagań a re-konfiguracja systemu

3.Realizacja projektu
3.1.Obiektowy model danych – klasy encyjne
3.2.Logika aplikacji – podział zadań
a) Wzorzec fasada
b)Budowa aplikacji w oparciu o EJB
3.3.Logika aplikacja – realizacja zadań
a) Klasy narzędziowe
b) Obsługa danych z formularzy
3.4.Instrukcja wdrożenia


Sposoby budowania interaktywnych stron WWW w technologii HTML5 z wykorzystaniem narzędzi firmy Adobe.


Przygotowanie pola pracy do budowy strony WWW
1.1 Wybór technologii, dostosowanie narzędzi
1.2 Przygotowanie spisu zasobów dostępnych w Sieci.
1.3 Praca off-line z przeglądarkami oparta na drzewie katalogowym.Tworzenie układu witryny

Tworzenie układu witryny
2.1 Layout strony a struktura plików HTML.
2.2 Sposoby pozycjonowania elementów pływających na stronie WWW
2.3 Jednostki stałe a jednostki relatywne
2.4 Własności pól elementów – dopełnienia, marginesy, ramki.

Praca nad stylizacją i wzbogacaniem witryny – CSS3 i narzędzia
3.1 Otwarta struktura strony.
3.2 Przygotowanie i dostosowanie zestawu grafik na stronę: wykorzystanie funkcjonalności
Photoshop’a i Illustrator’a.
3.3 Dopasowanie kolorystyki elementów strony.
3.4 Tworzenie menu: formatowanie odnośników, efekty przejścia
3.5 Praca nad typografią – własność @font-face.
3.6 Elementy interaktywne stworzone przy pomocy CSS3: animacje.